Nytt medlemskap i NJFF


Medlemskap
Persondata
Samtykke
Bekreftelse
Betaling

Lokallag

  • Tilgang til 150 båter rundt om i landet.
  • Bladet Jakt & Fiske - fritt tilsendt hjem i postkassa.
  • Veldig gode forsikringsavtaler med Gjensidige.
  • + Alle medlemsfordeler
* Medlemskap/kontingent følger kalenderåret.

Bli medlem

Info om medlemskap
Hovedmedlemskap: 26-66 år
Barn / ungdomsmedlemskap: 0 - 25 år
Pensjonist / uføremedlemskap: 67 år og eldre, eller ufør.
Sidemedlemskap: Kjøpes på "MinSide"og forutsetter at du er NJFF-medlem fra før.
Ektefelle / samboermedlemskap: kontakt NJFF på e-post: medlem@njff.no, eller tlf 66 79 22 66
Familiemedlemskap kan bestå av inntil to voksne og et ubestemt antall barn under 26 år, i samme husstand og innen samme lokalforening